PipeclandPipecland államformája alkotmányos monarchia volt. Királya a hároméves kisfiú, Pipec – akit a legendák szerint bilin ülve koronáztak meg –, kormányzója pedig a mindenkori régens: Eszter néni. Pipeclandnak, ahogy a világ többi országának, saját zászlaja, himnusza és térképe volt. A gyerekek a monarchiát minisztériumok és törvények segítségével működtették, melyeket írásban rögzítettek. Ennek a szimbolikus hierarchiának volt része minden bánki polgár, az óvodáskorúaktól a gimnazistákig.

A bánki hierarchiában magas tisztséget töltöttek be Eszter néni közvetlen segítői, a szobafőnökök: azok a „kiöregedett” nyaralók, akik klasszságukkal érdemelték ki, hogy tizenhat-tizenhét évesen gondoskodjanak a kisebbekről, és hétköznapi szervezési feladatokat lássanak el. Az ő privilégiumuk volt továbbá a keretjátékok kitalálása és a bánki újság szerkesztése is. A nyár kezdetén a gyerekek többsége bánki nevet kapott, sokan ma – már felnőttként – is így szólítják egymást. A közösség kétharmad része fiú volt (életkortól függően: bocsok és medvék), egyharmada pedig (korfüggetlenül boszinak nevezett) lány.